Analizy Psychometryczne

Analiza Obronnych Struktur Charakteru

Analiza "Obronnych Struktur Charakteru" i "Czterech Wymiarów Ludzkich Energii Twórczych" + Wykres Graficzny Czakramów

Struktura charakteru jest wzorcem zniekształcenia pola energii i zaburzenia formy fizycznej, powstających w wyniku błędnych wyobrażeń i systemów wartości, które najprawdopodobniej przenosimy z inkarnacji w inkarnację. Innymi słowy, struktura charakteru jest efektem wpływu błędnych wyobrażeń i przekonań na naszą psychikę, pole auryczne i ciało fizyczne. Ważne jest, aby sobie uświadomić, że rodzice nie są za te struktury odpowiedzialni.

Dziecięce doświadczenia i interakcje służą wydobyciu i krystalizacji błędnych wyobrażeń i przekonań, które postanowiliśmy uzdrowić wcielając się (inkarnując) w takim a nie innym miejscu i czasie, wybierając sobie takich a nie innych rodziców.

Pięć głównych struktur charakteru stosowanych w bioenergetyce to: schizoidalna, oralna, psychopatyczna (przesunięta), masochistyczna oraz sztywna.

Terminy te powstały w oparciu o hipotezy doktora Alexandra Loweńa, współpracownika Wilhelma Reicha, ucznia Freuda.

Struktury charakteru są mapami, kim boimy się być, ujawniają ponadto sposoby blokowania wyrażenia się esencji istoty. Opisuje sposób, w jaki zniekształcamy to, kim naprawdę jesteśmy, czyli pokazuje, w jaki sposób nie jesteśmy tym, kim naprawdę jesteśmy. Każda struktura charakteru ma swój wzorzec obronny, który zniekształca prawdziwą istotę, a następnie wyraża w zniekształcony sposób. Wyrażenie owo jest natychmiastowe. Następuje tak szybko, że nie możemy go powstrzymać, podejmując racjonalne decyzje.

 

Cztery Wymiary Ludzkich Energii Twórczych (wymiar fizyczny, aura, hara, gwiazda rdzenia) - zrozumienie natury owych energii, tego, czym są i jak działają, pomaga je uwolnić, by osiągnąć zdrowie i/lub stworzyć coś nowego w życiu.

 

Wymiar fizyczny - wszystkim znany świat fizyczny (materialny), podtrzymują go światy energii i świadomości.

Aura - poniżej świata fizycznego znajduje się wymiar pól powszechnej energii życiowej, w którym istnieją aury, czyli ludzkie pola energii, to energetyczny fundament albo schemat, na którym opiera się świat fizyczny.

Hara - poniżej ludzkiego pola energii leży poziom haryczny, w którym gromadzimy nasze intencje, mają one ogromne znaczenie dla procesu twórczego, kiedy nasze intencje są nieuświadamiane, mieszane lub sprzeczne, występujemy przeciwko sobie i zaburzamy proces twórczy.

Gwiazda rdzenia - poniżej poziomu harycznego znajduje się wymiar centralnego rdzenia naszej istoty, czyli to, co nazywam poziomem gwiazdy rdzenia, jest to poziom naszego wewnętrznego źródła (umiejscowionej w nas boskości), to z tego wewnętrznego źródła wypływają wszelkie działania twórcze,

 

Zakres analizy obejmuje:

analiza obecnego stanu czakramów + wykres graficzny z opisem ( badam czakramy przednie i tylne

analiza czterech wymiarów człowieczeństwa ( wymiar fizyczny, aura, hara, gwiazda rdzenia ), tzn., w których powstały zaburzenia i dysfunkcje, opisuję te wymiary oraz sugeruję co mogłoby pomóc w uzdrowieniu i na co zwrócić szczególną uwagę.

analiza "obronnych struktur charakteru" ( schizoidalna, oralna, psychopatyczna, masochistyczna, sztywna ) - analizuję - badam jaka oraz w jakim procencie przejawia się obronna struktura charakteru danej (badanej) istoty - proponuję - sugeruję jak wspomóc siebie a także jak uwolnić się z poszczególnej obrony.

Szczegółowe informacje o zakresie analizy po kontakcie e-mail.

greendragon994@gmail.com

i/lub telefonicznym 720 770 898

Badanie - analizę wykonuję ze zdjęcia (przysłanego na adres e-mail ). Data wykonania zdjęcia nie ma znaczenia, stanowi jedynie link energetyczny do analizowanej istoty.

Czas oczekiwania na wyniki analizy wynosi ok. tygodnia, od momentu złożenia zlecenia i wpłynięcia należności na konto ( dane o wpłatach oraz kosztach po kontakcie e-mailowym i/lub telefonicznym).

Przed diagnozowaniem wchodzę w głęboką medytację - korzystam także z wahadła radiestezyjnego (Izis, Karnak, z Kryształu Górskiego,z Kwarcu Różowego), oczyszczam wszelkie intencje względem badanej istoty i proszę Boga oraz Opiekunów i Mistrzów Duchowych swoich i danej istoty o pomoc, wsparcie i prowadzenie, co polepsza jakość uzyskiwanych wyników. Oczyszczanie intencji ma na celu wyeliminowanie ewentualnych "błędnych odczytów - przekazów - wglądów" spowodowanych niskowibracyjnymi energiami. Analiza jest całkowicie czysta i nieinwazyjna,

ponieważ podczas badania korzystam z ciał wyższych na poziomie Wyższej Jaźni ( WJ ) - tzw. Duchowej Istoty Wewnętrznej ( DIW ).

- Podczas badania otrzymuję wglądy (jasnoodczuwanie - jasnowiedzenie ) w energetykę badanej istoty co umożliwia mi zasugerowanie odpowiednich

rozwiązań i kierunków działań w celu poprawy zdrowia oraz sytuacji życiowej.

 Opis czym są analizy psychometryczne i czym jest psychometria.

 

 

PRAKTYKA DUCHOWA

kontakt

Grzegorz Józef Zielonko - Green

tel.: 720 - 770 - 898

mail: greendragon994@gmail.com